Obtindria beneficis fiscals si incloc UNICEF en el meu testament?

A Andorra no hi ha actualment cap tribut que gravi les successions, per tant UNICEF heretaria els béns i els drets adquirits per via hereditària lliure de cap gravamen fiscal.

Obtindria beneficis fiscals si incloc UNICEF en el meu testament?

A Andorra no hi ha actualment cap tribut que gravi les successions, per tant UNICEF heretaria els béns i els drets adquirits per via hereditària lliure de cap gravamen fiscal.