Guió Memòria Anual 2016

1-Carta de la presidenta

1-1 Junta del Comitè nacional d’Andorra per l’Unicef

2-Destacats 2016: Premi Unicef 2016 i Històries Diminutes

3-Què fa Unicef?

3.1 Supervivència

3.2 Protecció i inclusió social

3.3 Dret a l’educació

3.4 Acció en emergències

4- Què fem des d’Unicef Andorra?

4.1 Supervivència

4.2 Protecció i inclusió social

4.3 Dret a l’educació

4.4 Acció en emergències5 El treball d’Unicef a Andorra

5- La nostra acció a Andorra

5-1 Col·laboracions pels drets de la infancia

5.1.1 Llista d’empreses col·laboradores

5-2 Promoció dels drets dela infància a Andorra

6- Informació financera /Gestió dels fons 

6-1 Ingressos

6-2 Destí dels ingresos

6-3 Programes d’Unicef

6-4 Auditoria

Guió Memòria Anual 2016

1-Carta de la presidenta 1-1 Junta del Comitè nacional d’Andorra per l’Unicef 2-Destacats 2016: Premi Unicef 2016 i Històries Diminutes 3-Què fa Unicef? 3.1 Supervivència 3.2 Protecció i inclusió social 3.3 Dret a l’educació 3.4 Acció en emergències 4- Què fem des d’Unicef Andorra? 4.1 Supervivència 4.2 Protecció i inclusió social 4.3 Dret a l’educació […]