On es troba Andorra pel que fa al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible centrats en la infància?

ninos_espanoles1 de cada 5 infants en els països rics es troba en situació de pobresa relativa i 1 de cada 8 en inseguretat alimentària – UNICEF

Els països rics s’enfronten a importants desafiaments per poder assolir els compromisos globals per als infants, diu aquest nou informe

FLORÈNCIA / NOVA YORK / ANDORRA LA VELLA 15 de juny 2017 – 1 de cada 5 nens en els països d’alts ingressos viu en pobresa relativa i una mitjana d’1 de cada 8 en inseguretat alimentària, segons l’últim informe publicat per l’Oficina d’UNICEF de Recerca – Innocenti.

Construint el futur: els infants i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els països rics és el primer informe que avalua la situació dels infants en 41 països d’alts ingressos en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) identificats com els més importants per al benestar de l’infant. Es classifica els països en funció del seu rendiment i detalla els reptes i oportunitats que enfronten les economies avançades en l’assoliment dels compromisos globals per als nens.

“El Report Card 14 posa de manifest que fins i tot en els països rics, el progrés no beneficia a tots els infants”, va dir la Sarah Cook, directora d’Innocenti d’UNICEF. “Els ingressos més alts no porten automàticament a millors resultats per a tots els infants, i de fet poden agreujar les desigualtats. Els governs de tots els països han de prendre mesures per garantir que les diferències es redueixen i que els progressos arriben a tots els nens “.

Els resultats sobre els indicadors seleccionats per a nens i adolescents en els països rics inclouen:

• Fi de la pobresa: de mitjana 1 de cada 5 infants en els països d’alts ingressos viu en pobresa relativa, encara que hi ha una àmplia variació, a partir d’1 de cada 10 a Dinamarca, Islàndia i Noruega a 1 de cada 3 a Israel i Romania.

 • Fi de la fam: Una mitjana d’1 de cada 8 infants en els països d’alts ingressos s’enfronta a inseguretat alimentària, arribant a 1 de cada 5 en el Regne Unit i els Estats Units, i 1 de cada 3 a Mèxic i Turquia.

 • Assegurar una vida sana: La mortalitat neonatal s’ha reduït dràsticament en la majoria dels països; i les taxes de suïcidi entre els adolescents, embarassos adolescents i el consum d’alcohol estan disminuint. No obstant això, 1 de cada 4 adolescents reporta dos o més problemes de salut mental més d’una vegada a la setmana.

• Assegurar una educació de qualitat: Fins i tot als països amb millors resultats, incloent Japó i Finlàndia, al voltant d’una cinquena part dels alumnes de 15 anys d’edat no arriben als nivells mínims de competència en lectura, matemàtiques i ciència.

• Aconseguir la igualtat de gènere: De mitjana, el 14 per cent dels adults enquestats a 17 països rics creuen que els nois mereixen preferència per accedir a l’educació universitària, i en la majoria d’aquests països, la creença és més gran entre els homes.

En el rànquing de 41 països, la classificació situa en bona posició a aquells països que apareixen amb freqüència en la part superior de les últimes comparacions de desenvolupament infantil humà – com els països nòrdics, Alemanya i Suïssa – i en una no tan bona posició als països de baixos ingressos del grup, com ara Romania, Bulgària i Xile. No obstant això, una anàlisi més detallada revela marge de millora per a tots aquells països situats en la zona mitjana o baixa en  dos o més objectius.

Per a alguns indicadors – la desigualtat d’ingressos, la salut mental, la percepció subjectiva dels adolescents i l’obesitat – les tendències suggereixen un motiu de preocupació en la majoria dels països rics. En 2 de cada 3 casos estudiats, les llars més pobres amb menors estan ara per sota de la mitjana on estaven el 2008. La taxa d’obesitat entre els 11-15 anys d’edat i la taxa d’adolescents exposats a dos o més problemes de salut mental a la setmana mostra un augment en la majoria dels països.

Encara que molts països han vist un important progrés en una sèrie d’indicadors, encara hi ha grans diferències entre ells en altres àrees. Els nivells d’ingrés nacional no expliquen totes aquestes diferències: per exemple, Eslovènia està molt per davant de països molt més rics en molts indicadors, mentre que els Estats Units ocupa el lloc 37 de 41 en la taula de classificació de resum.

Amb base als resultats presentats en el Report Card 14, UNICEF recomana als països rics prendre mesures en cinc àrees clau:

• Posar els infants en el centre del progrés equitatiu i sostenible – Millorar el benestar de tots els nens i nenes avui en dia és essencial per a l’assoliment de l’equitat i la sostenibilitat.

• No deixar cap infant enrere – Les mitjanes nacionals amaguen sovint les desigualtats extremes i la greu desavantatge dels grups a la part inferior de l’escala.

• Millorar la recopilació de dades comparables – Especialment sobre violència contra els infants, desenvolupament de la primera infància, migració i gènere.

• Utilitzar la classificació per ajudar a adaptar les respostes polítiques als contextos nacionals – Cap país va bé en tots els indicadors de benestar per als nens i tots els països s’enfronten a reptes per aconseguir almenys alguns dels ODS centrats en els infants.

• Honorar el compromís amb el desenvolupament sostenible del planeta – El marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible involucra tots els països en un esforç global.

On es troba Andorra pel que fa al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible centrats en la infància?

Malgrat no poder situar Andorra en la classificació per no tenir disponibles els mateixos indicadors que s’han utilitzat en aquest informe, presentem aquesta fitxa amb algunes de les dades es van publicar en l’Observatori de la Infància 2016.

ODS 1: POBRESA

A Andorra, el 10,2% de les llars amb infants menors es troben en una situació de pobresa relativa. Lea famílies amb menors amb els adults en edat laboral ocupats que es troben en risc de pobresa representen el 11,6 %. L’1,5 % de les famílies amb menors a Andorra es troben en situació de privació material severa.

Dades de l’Observatori de la Infància a Andorra – 2016

ODS 2: ACABAR AMB LA FAM

Segons dades del 2014, el 1,8% de les famílies amb menors manifestaven no poder tenir una ració de fuita o verdura al dia, el 1,4% no poder tenir una ració de carn, pollastre o peix (o el seu equivalent vegetarià) un cop al dia i el 0,4% manifestaven no poder fer 3 àpats al dia.

Pel que fa a l’obesitat infantil, les darreres dades publicades que corresponent al curs 2013-14 mostraven un 10,9% d’obesitat en el cas dels nens i un 9,9% en el cas de les nenes.

Dades de l’Observatori de la Infància a Andorra – 2016

ODS 3: ASSEGURAR UNA VIDA SANA

La taxa de mortalitat infantil entre 0 i 9 anys a Andorra és de 0,4 per cada 1.000 infants el 2016 (3 casos) en comparació amb el 0,14 per cada 1.000 (1 cas) del 2015. En la franja d’edat de 10 a 19 anys, va ser de 0 el 2015 i de 0,12 el 2016 (1 cas).

El rati d’embarassos de noies entre 15 i 19 anys té una tendència a millorar. Es venia de l’any 2006 com l’any amb la ràtio més elevada que era del 5,26 per cada 1.000 noies. Els darrers anys continua millorar sent el 2014 d’un 2,74, el 2015  un 1,45 i el 2016 un 1,19.

No tenim dates publiques sobre la taxa de suïcidi infantil al nostre país ni sobre el percentatge d’infants que han pogut mostrar símptomes de trastorns psicològics en una setmana. Tampoc tenim dades publiques actualitzades sobre el consum d’alcohol i/o de drogues per part de menors a Andorra.

Elaboració pròpia i www.estadistica.ad

ODS 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT

Les dades disponibles mostren una taxa d’escolarització del 90,9% als 3 anys d’edat. També tenim disponible que el curs 2015-2016 un 86,8% dels alumnes van completar l’educació primària. Les dades d’adolescents que es graduen en l’educació secundària són del curs 2003-2004 amb un 88,3%.

No disposem de dades sobre el percentatge d’alumnes que als 15 anys tenen competències bàsiques en lectura, matemàtiques o ciències.

Dades de l’Observatori de la Infància a Andorra – 2016

ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE

Segons les dades fetes públiques per Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica el passat mes de novembre, el 19% de les dones ateses tenen entre 16 i 27 anys, entre totes les dones ateses sumaven 121 menors també atesos per aquest servei i el 33% de les dones ateses manifestaven haver patit abusos sexuals.

Segons les dades del Servei de Policia, el 2016 es van atendre 10 casos de menors de 18 anys víctimes de delictes contra la llibertat sexual.

ODS 8: PROMOURE CREIXEMENT ECONÒMIC I LABORAL SOSTENIBLE

En aquest apartat, poden dir que a Andorra, en l’1,1 % de les llars amb fills menors d’edat els adults en edat laboral es troben en situació d’atur. El 2015 aquest percentatge era de l’1,6%.

Dades de l’Observatori de la Infància a Andorra – 2016

ODS 10: REDUIR LES INEQUITATS

No disposem d’informació sobre els indicadors que formen part d’aquest apartat.

ODS 11: CIUTATS SEGURES I SOSTENIBLES

El nivell de partícules contaminants inferiors a 10 micres (PM10) està per sota de 20. En l’estudi s’informa de les partícules contaminants inferiors a 2,5 micres (PM2,5) que es recomana que estigui per sota de 10.

Font: www.aire.ad

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

No disposem d’informació sobre els indicadors que formen part d’aquest apartat.

ODS 16: PROMOURE LA PAU I LA JUSTÍCIA

No tenim dades sobre la taxa d’homicidi infantil a Andorra.

Sobre el bullying, l’estudi fet pel CRES el 2013, mostrava que  un 20,7% dels infants de 12 a 16 anys deien haver estat colpejats, patejats o empesos a l’escola o l’institut alguna vegada durant el curs.

Sense poder fer una comparació exacta per manca de la mateixa informació i dels indicadors comparats en l’informe, podríem concloure que Andorra estaria situada entre els països situats en el 1r terç de la taula comparativa.

Unicef Andorra se suma a les recomanacions que fa l’informe per a treballar per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la infància en les cinc àrees clau que són la millora del benestar de tots i cadascun dels infants, el treball per evitar i disminuir les desigualtats i iniquitats a nivell local, la millora de la recopilació de dades que puguin ser comparables, tenir la informació adequada per poder adaptar els plans i les polítiques nacional al context local i el compromís amb l’Agenda 2030.

Nota :

Construint el futur és la 14a edició de la sèrie d’informes produïts per l’Oficina d’Investigació d’UNICEF – Innocenti. L’informe se centra en 10 Objectius de Desenvolupament Sostenible considerats més rellevants per al benestar de l’infant i utilitza fonts de dades comparables sobre els 25 indicadors.

Us podeu descarregar l’informe complet aquí

Comments are closed.