Què fem

EL TREBALL D’UNICEF: PROTEGIR ELS DRETS DE L’INFANT

TREBALLEM PER ACONSEGUIR CANVIS REALS EN LA VIDA DELS INFANTS. EN ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT, A TRAVÉS DELS PROGRAMES DE COOPERACIÓ I L’ACCIÓ D’EMERGÈNCIA. A ANDORRA, PROMOVENT POLÍTIQUES I ALIANCES PER LA INFÀNCIA.

PROGRAMES EN ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT: SUPERVIVÈNCIA, EDUCACIÓ I PROTECCIÓ

Per millorar les condicions de vida dels nens i les nenes i garantir que tots els seus drets es compleixin, UNICEF treballa en cinc àrees clau, que centren la majoria de les seves estratègies, programes i accions:

EDUCACIÓ I IGUALTAT

L’educació és undret humà fonamental i decisiu per al desenvolupament de les persones i les societats. A més, contribueix a millorar les condicions de vida i erradicar el cercle de pobresa que pateix la infància. Per això, assolir l’ensenyament primari universal és el segon dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides.

No obstant això, milions de nens, i en especial les nenes, no van a l’escola a causa de la pobresa, la desigualtat, la manca d’infraestructures o de professors. UNICEF treballa per assolir que el dret a l’educació sigui una realitat per a tots els infants. Els nostres programes aborden aquest repte d’una manera global, advoquem per la reducció de les taxes escolars, la millora de les infraestructures escolars, els canvis legislatius i la formació del professorat.

Coneix més sobre el treball d’UNICEF per garantir el dret a l’educació al món.

SUPERVIVÈNCIA INFANTIL I MATERNA

La supervivència és el primer dret de tots els infants perquè sense aquest no es pot garantir cap altre. La mortalitat infantil és un dels principals indicadors de la pobresa i del grau de desenvolupament d’un país. Per això, reduir la mortalitat infantil en dues terceres parts és el quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides.

Encara així, milions d’infants i mares veuen perillar la salut o la vida per la manca d’accés a serveis bàsics de salut,com l’atenció prenatal i pediàtrica, les vacunes o una nutrició adequada. UNICEF treballa per millorar les condicions de salut de les comunitats més vulnerables, les més excloses i les que més dificultats d’accés tenen al sistema de salut. Portem a terme programes de salut, nutrició i aigua i sanejament, entre d’altres.

Coneix més sobre el treball d’UNICEF per garantir el dret a la supervivència al món.

PROTECCIÓ DAVANT DE L’ABÚS I L’EXPLOTACIÓ

Els infants són el col·lectiu més vulnerable a l’abús i l’explotació, en part per la seva condició jurídica de menors d’edat i també per la seva natural fragilitat física, psicològica i emocional. Qüestions com el treball i el matrimoni infantil, la violència, l’explotació sexual o els conflictes armats afecten milions d’infants que viuen en països en desenvolupament.

Protegir aquests nens i nenes és una cadena que implica les famílies, els educadors, els serveis de la comunitat, el món jurídic, els cossos de seguretat i molts altres agents i institucions. UNICEF treballa per enfortir aquest entorn protector i que serveixi de xarxa per evitar que els infants siguin víctimes de qualsevol tipus de violència o abús.

Coneix més sobre el treball d’UNICEF per garantir el dret a la protecció al món.

EL VIH/SIDA I LA INFÀNCIA

El VIH/SIDA ha repercutit notablement en la vida dels nens i les nenes, que han estat durant anys la cara oculta d’aquesta malaltia. Dins de les polítiques internacionals de lluita contra la pandèmia, els nens i les nenes han estat un dels col·lectius més oblidats, malgrat ser el més vulnerable.

Es calcula que en 2009 vivien amb el VIH 2,5 milions de nens i nenes menors de 15 anys, el 90% a l’Àfrica Subsahariana.

En 2005, UNICEF va posà en marxa la campanya Units per la infància. Units contra la SIDA, que aborda aquest problema a través de diferents accions: la prevenció de la transmissió del VIH de mares a fills i del contagi entre els joves, l’atenció pediàtrica i la protecció als orfes i infants afectats.

Coneix més sobre el treball d’UNICEF i com lluita contra el VIH/SIDA.

PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES I ALIANCES EN FAVOR DE LA INFÀNCIA

Promoure els drets dels infants significa situar la infància al centre de polítiques, legislacions i pressupostos,així com fomentar la participació dels infants i els joves en les decisions que els afecten.

UNICEF realitza aquesta tasca tant en països en desenvolupament com a països industrialitzats. Treballem en aliança amb altres organitzacions de les Nacions Unides, amb els governs, amb ONGs, institucions privades i la societat civil per assolir que les polítiques i accions en benefici de la infància assoleixen el màxim abast i profunditat possible. Perquè estem convençuts que només implicant tota la societat en la protecció d’aquests drets, podem assolir el seu compliment efectiu.

Coneix més sobre el treball d’UNICEF i les seves aliances.

PAÏSOS INDUSTRIALITZATS: PROMOCIÓ DE DRETS I ALIANCES PER LA INFÀNCIA

UNICEF també treballa en els països rics: promovent la vigència dels drets de la infància, incidint en el desenvolupament de legislacions i pràctiques que garanteixin la seva protecció davant dels canvis socials i econòmics, i captant fons per finançar els programes que es portin a terme a tot el món.

A Andorra, treballem perquè la societat conegui i comprengui els problemes que afecten els infants, per promoure el respecte dels seus drets i per a mobilitzar recursos econòmics que permetin finançar els programes d’UNICEF en el terreny.

Coneix més sobre el treball d’UNICEF a Andorra.

Què fem

EL TREBALL D’UNICEF: PROTEGIR ELS DRETS DE L’INFANT TREBALLEM PER ACONSEGUIR CANVIS REALS EN LA VIDA DELS INFANTS. EN ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT, A TRAVÉS DELS PROGRAMES DE COOPERACIÓ I L’ACCIÓ D’EMERGÈNCIA. A ANDORRA, PROMOVENT POLÍTIQUES I ALIANCES PER LA INFÀNCIA. PROGRAMES EN ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT: SUPERVIVÈNCIA, EDUCACIÓ I PROTECCIÓ Per millorar les condicions […]