Projecte Buthan

País assistit Bhutan
Programa assistit Infants amb discapacitat
Títol del projecte Educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat

 

Import total de la contribució programable 300.000 €

 

Beneficiaris 6.000 infants (en centres de primera infància i escoles amb  programes de necessitats educatives especials, pares d’infants amb discapacitat, 500 professors i  20 tècnics d’educació.
Àrea de cobertura 20 districtes a escala nacional
Durada del projectes 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2021

RESULTATS ESPERATS

  • Creació una base d’indicadors sobre els infants amb discapacitat al Bhutan que servirà per a la planificació i programació de les intervencions específiques;
  • Assistència de tots els infants amb discapacitat en edat escolar a escoles o altres centres d’aprenentatge;
  • Capacitació d’almenys 100 mestres per ensenyar als infants amb discapacitat;
  • Atenció de les necessitats educatives dels infants amb discapacitat  en tots els 20 districtes amb almenys una escola preparada;
  • Existència d’un fort sistema intersectorial per a la identificació precoç, el diagnòstic i la derivació dels infants amb discapacitat;
  • Canvi positiu en els coneixements, actituds i pràctiques entre tots els sectors de la societat sobre els infants amb discapacitat.

ACCIONS PREVISTES

i. Enfortir la gestió educativa i els serveis d’informació (EMIS en les seves sigles en anglès) per a obtenir una sòlida base de dades sobre els infants amb discapacitat a Bhutan;

ii. Donar suport al Ministeri d’Educació en la identificació i desenvolupament d’escoles inclusives en els districtes que no compten amb aquest tipus d’escoles perquè els infants amb discapacitat en edat escolar tinguin accés a l’educació de qualitat;

iii. Donar suport els centres escolars per dur a terme programes de formació als docents centrats en l’ensenyament dels infants amb discapacitat;

iv. Proporcionar serveis com ara rampes i banys dissenyats per a infants amb discapacitat a les escoles que duen a terme el programa de necessitats educatives especials;

v. Desenvolupar una àmplia promoció i comunicació del paquet de desenvolupament dirigit a canviar les normes socials negatives i l’estigma relacionat amb els nens, nenes i les persones amb discapacitat;

vi. Capacitar els treballadors dels centres de primera infància i desenvolupament (CDPI) en la detecció, identificació precoç i la derivació dels infants amb discapacitat;

vii. Capacitar les organitzacions de la societat civil que treballen en les àrees de discapacitat (inclosa la formació professional) i ajudar a establir associacions de persones amb discapacitat, així com grups de suport per a pares;

viii. Establir aliances amb sectors empresarials i privats per aprofitar els principis de negoci i introduir les responsabilitats socials corporatives per als infants i les persones amb discapacitat.

Projecte Buthan

País assistit Bhutan Programa assistit Infants amb discapacitat Títol del projecte Educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat   Import total de la contribució programable 300.000 €   Beneficiaris 6.000 infants (en centres de primera infància i escoles amb  programes de necessitats educatives especials, pares d’infants amb discapacitat, 500 professors i  20 tècnics […]