Educació per a tots els infants

TREBALLEM PERQUÈ ANAR A L’ESCOLA SIGUI UNA REALITAT PER A TOTS ELS NENS I LES NENES DEL MÓN. PERQUÈ L’EDUCACIÓ UNIVERSAL ÉS FONAMENTAL PER SUPERAR EL CERCLE DE POBRESA QUE AMENAÇA LA INFÀNCIA.

LA IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ UNIVERSAL

L’educació és un dret humà fonamental i una eina decisiva per al desenvolupament de les persones i les societats. Per això, assolir l’ensenyament primari universal és el segon dels Objectius del Mil·lenni (ODM) de Nacions Unides. No obstant això, més de 100 milions de nens i nenes a tot el món no van a l’escola i altres tants reben una educació discontínua o deficient.

A UNICEF, treballem per aconseguir que tots els nens i les nenes rebin una educació bàsica i de qualitat. Perquè:

– L’educació contribueix a millorar la vida i és una peça clau per acabar amb el cercle de pobresa que amenaça molts infants de països en desenvolupament.
– Permet als nens i les nenes adquirir el coneixement i les aptituds necessàries per adoptar formes de vida saludables i assumir un paper actiu en la presa de les decisions que els afectaran en el futur.
– Una nena que va a l’escola, es casarà més tard, tindrà menys fills. A més, els seus fills tindran més possibilitats de sobreviure, perquè estaran més ben alimentats i rebran una educació.
– Una educació basada en els drets és la via per acabar amb algunes de les desigualtats més arrelades en la societat.

EL TREBALL D’UNICEF EN EDUCACIÓ

UNICEF treballa en més de 150 països amb la finalitat d’assegurar que tots els nens i les nenes tinguin accés a una educació de qualitat.

El nostre objectiu primordial en l’àmbit educatiu és assolir la igualtat entre els gèneres. Per això,UNICEF lidera l’aliança mundial Iniciativa de les Nacions Unides per a l’Educació dels Infants que reuneix els esforços de la comunitat internacional per assolir que les nenes vagin a l’escola.

Els programes d’UNICEF sobre el terreny aborden el repte de l’educació d’una manera global, advoquem per la reducció de les taxes escolars, la millora de les infraestructures escolars, els canvis legislatius i la formació del professorat.

El nostre treball es basa en el model d’Escoles Amigues de la Infància, això és, escoles atractives per als infants i que els proporcionen un entorn protegit i segur en què poden aprendre i jugar. Aquestes escoles proporcionen als infants: aigua, salut, alimentació i instal·lacions sanitàries adequades.

L’EDUCACIÓ EN XIFRES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Més de 100 milions de nens no estaven escolaritzats en 2008. El 52% eren nenes.
A tot el món en desenvolupament, el 84% dels infants en edat escolar assisteixen a l’escola primària.
El major nombre de nens no escolaritzats es dóna a l’Àsia meridional (33 milions), seguida de l’Àfrica occidental i central (25 milions). Les taxes més baixes d’escolarització primària corresponen a l’Àfrica Subsahariana, on només el 65% dels nens i les nenes en edat d’estudiar van a l’escola.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Al voltant de 71 milions d’adolescents no van a l’escola o el que és el mateix 1 de cada 5.
Les taxes més baixes d’assistència escolar secundària es registren a l’Àfrica oriental i meridional, on la matriculació escolar dels infants és del 24% i la de les nenes del 22%.
L’educació secundària és decisiva per a la formació, el desenvolupament i la protecció dels adolescents.
________________________________________

Fonts de les dades:

Informe sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Nacions Unides, 2010.

Informe sobre l’Estat Mundial de la Infància, UNICEF 2009.

Informe Estat Mundial de la Infància 2011

Educació per a tots els infants

TREBALLEM PERQUÈ ANAR A L’ESCOLA SIGUI UNA REALITAT PER A TOTS ELS NENS I LES NENES DEL MÓN. PERQUÈ L’EDUCACIÓ UNIVERSAL ÉS FONAMENTAL PER SUPERAR EL CERCLE DE POBRESA QUE AMENAÇA LA INFÀNCIA. LA IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ UNIVERSAL L’educació és un dret humà fonamental i una eina decisiva per al desenvolupament de les persones i […]