Polítiques i aliançes a favor de la infància

 

UNICEF TREBALLA SEMPRE EN COL·LABORACIÓ AMB ELS GOVERNS I AMB ALTRES ORGANITZACIONS PER ASSOLIR QUE LES POLÍTIQUES I ELS PROGRAMES ASSOLEIXEN EL MÀXIM ABAST I EFECTIVITATS POSSIBLE.

Els problemes que afecten la infància són tants i de tanta complexitat, que és impossible abordar-los des d’un únic front. UNICEF treballa amb governs, institucions públiques i privades, empreses, organitzacions de desenvolupament, grups de la societat civil i amb les pròpies comunitats beneficiàries, per poder garantir que s’adopten les solucions més adequades, sostenibles i duradores.

Crear i mantenir aquestes aliances és una de les prioritats del treball d’UNICEF. Gran part dels nostres esforços com a organització de defensa de drets se centra en el desenvolupament de polítiques públiques, el finançament de projectes, la negociació i la coordinació d’activitats amb altres agents i institucions.

Polítiques i aliançes a favor de la infància

  UNICEF TREBALLA SEMPRE EN COL·LABORACIÓ AMB ELS GOVERNS I AMB ALTRES ORGANITZACIONS PER ASSOLIR QUE LES POLÍTIQUES I ELS PROGRAMES ASSOLEIXEN EL MÀXIM ABAST I EFECTIVITATS POSSIBLE. Els problemes que afecten la infància són tants i de tanta complexitat, que és impossible abordar-los des d’un únic front. UNICEF treballa amb governs, institucions públiques i […]