Projecte Camerun

Cap a una generació lliure de sida: prevenció, suport i tractament del VIH en adolescents de 10 a 19 anys.

El projecte pretén contribuir a ampliar la prevenció del VIH entre els joves en el medi escolar i extraescolar a les regions de més alta prevalença amb la finalitat de reduir-ne la vulnerabilitat i minimitzar el risc d’infecció pel VIH.

OBJECTIUS

• Reforçar les capacitats de les organitzacions i xarxes de joves perquè puguin participar en la resposta local i nacional, i en la mobilització i la sensibilització d’altres joves sobre el VIH/sida.

• Reforçar el lideratge i les capacitats organitzatives de les associacions i organitzacions de joves per millorar la seva contribució a la resposta al VIH/sida de manera durable.

• Reforçar la coordinació i el seguiment i assegurar la qualitat de les activitats de prevenció amb els joves i els adolescents, així com la difusió de les bones pràctiques en la matèria.

RESULTATS OBTINGUTS

• 5.000 adolescents i joves van participar en el fòrum de mapeig de riscos i la vulnerabilitat al VIH / ITS que ajuda els joves a reduir els factors de risc.Aconseguir que almenys el 35% dels adolescents en dues regions (nord i oest ) coneguin el seu estatus de VIH.

• 73.930 adolescents i joves van assistir a les sessions de conscienciació sobre el VIH / ITS / HR i es van mobilitzar per a la prova del VIH a les sis regions cobertes pel projecte.

• 8.865 adolescents i joves van rebre assessorament i es van fer el test de manera voluntària per al VIH i conèixer el seu estat.

• 400 adolescents i joves que viuen amb el VIH van rebre suport mèdic, nutricional i psicosocial.

Projecte Camerun

Cap a una generació lliure de sida: prevenció, suport i tractament del VIH en adolescents de 10 a 19 anys. El projecte pretén contribuir a ampliar la prevenció del VIH entre els joves en el medi escolar i extraescolar a les regions de més alta prevalença amb la finalitat de reduir-ne la vulnerabilitat i minimitzar el risc […]