Protecció infantil

UNICEF TREBALLA PER ENFORTIR L’ENTORN QUE PROTEGEIX ELS INFANTS I PERQUÈ S’APLIQUIN POLÍTIQUES QUE LES DEFENSIN DAVANT DE L’ABÚS, LA DISCRIMINACIÓ I LA VIOLÈNCIA.

El dret a la protecció està recollit en més de 20 articles de la Convenció. No obstant això, milions de nens i nenes de tot el món estan exposats a la violència, l’explotació i els abusos, inclosos:

– Els pitjors tipus de treball infantil.
– Abusos sexuals i explotació sexualamb finalitats comercials.
– Pràctiques danyoses, com la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil.
– Conflictes armats i violència en el seu entorn, comunitats, escoles i institucions.

Protegir els infants contra aquest tipus d’abusos és clau per defensar el seu dret a la supervivència, el creixement i del desenvolupament.

EL TREBALL D’UNICEF EN PROTECCIÓ

Moltes de les vulneracions de drets en l’àmbit de la protecció es produeixen en l’àmbit privat, estan envoltades de tabús o són incòmodes de reconèixer per governs i autoritats. Una de les principals accions d’UNICEF en aquest sentit és la recopilació de dades que reflecteixen fidelment la situació de la infància, perquè només coneixent el diagnòstic es poden posar en marxa polítiques de protecció eficaces.

El pilar bàsic de l’estratègia d’UNICEF en protecció de la infància és la creació d’un entorn protector per a l’infant, en col·laboració amb els governs i els seus aliats nacionals i internacionals, incloent-hi al sector privat i la societat civil.

Un entorn de protecció significa seguretat, fet que implica que els nens i les nenes estiguin escolaritzats, que existeixin lleis que castiguin aquells que exploten la infància, que els governs es comprometin, que les comunitats estiguin informades dels riscos i tinguin capacitat de resposta. Si falta qualsevol d’aquestes capes protectores, augmenta la vulnerabilitat dels nens i les nenes a l’explotació, el maltractament i la violència.

Els elements claud’un entorn protector són:

– El compromís dels governs de respectar, protegir i promoure la protecció de la infància.
– El debat i el compromís amb qüestions relatives a la protecció de la infància, inclòs el paper dels mitjans i de la societat civil.
– L’aplicació de lleis relatives a la protecció.
– La capacitat dels pares, mestres i altres agents socials per crear un entorn que protegeixi els nens i les nenes.
– La vigilància i denúncia social de qüestions relatives a la protecció de la infància.

LES XIFRES DE LA PROTECCIÓ INFANTIL

– Inscripció del naixement. Al voltant de 51 milions de naixements queden sense registrar en països en desenvolupament. Els infants que no estan inscrits no existeixen i no tenen drets.

– Treball infantil. Aproximadament 150 milions de nens i nenes d’edats compreses entre els 5 i els 14 anys estan sotmesos a treball infantil.

– Matrimoni infantil. En països en desenvolupament, més de 64 milions de dones d’edats compreses entre els 20 i els 24 anys estaven casades o emparentades abans de l’edat de 18 anys. Més de 30 milions, viuen al sud d’Àsia.

– El comerç d’infants. S’estima que 1,2 milions de nens i nenes són víctimes del comerç de menors cada any.

– Infants en situacions d’emergència. Es calcula que més de 1.000 milions d’infants viuen en territoris afectats per conflictes armats, i que uns 300 milions són menors de 5 anys. A més, aproximadament, 250.000 menors lluiten en conflictes armats en més de 30 països de tot el món.

– Infants en conflicte amb la llei. A tot el món, hi ha més d’un milió de nens i nenes que viuen internats en centres.

– Nens i nenes sense l’atenció dels seus progenitors. Aproximadament 143 milions d’infants han quedat orfes d’un o ambdós pares.

– Mutilació/ablació genital femenina. Es calcula que 3 milions de nenes s’enfronten cada any a algun tipus d’ablació o mutilació genital a tot el món, i més de 140 milions de nenes i dones ja han estat sotmeses a aquesta pràctica.

– Explotació sexual de nens i nenes. 1.8 milions d’infants són explotats en la indústria del sexe comercial.

– Violència contra els nens i les nenes. Entre 500 milions i 1.500 milions de nens i nenes són víctimes de violència.

_____________________________________________

Font de les dades:

Informe sobre l’Estat Mundial de la Infància, UNICEF 2009 (Informe sobre el Estado Mundial de la Infància, UNICEF 2009)

Organització Internacional del Treball – Programa Infocus sobre el Treball Infantil (OIT-IPEC) Facts on commercial sexual exploitation of children.[www.ilo.org/childlabour, Feb 2005]

Informe sobre el Progrés de la Infància, UNICEF 2009

Protecció infantil

UNICEF TREBALLA PER ENFORTIR L’ENTORN QUE PROTEGEIX ELS INFANTS I PERQUÈ S’APLIQUIN POLÍTIQUES QUE LES DEFENSIN DAVANT DE L’ABÚS, LA DISCRIMINACIÓ I LA VIOLÈNCIA. El dret a la protecció està recollit en més de 20 articles de la Convenció. No obstant això, milions de nens i nenes de tot el món estan exposats a la […]