Què hem aconseguit pels infants del Congo? i tot gràcies a vosaltres!!!

OBJECTIUS DEL PROJECTE A LA REPÚBLICA DEL CONGO

Contribuir a la millora de l’estatut social de les poblacions autòctones en el marc del desenvolupament d’una estratègia nacional de protecció dels drets. En aquest sentit, els objectius específics són:

 • Millorar el coneixement i el respecte dels drets humans de les poblacions autòctones, pels homes i les dones, les joves filles, els joves homes, les filles i els nois bantus i autòctons.
 • Posar en marxa i desenvolupar un paquet de serveis essencials en el departament de la Lékoumou.
 • Reforçar l’accés a l’aigua potable.
 • Reforçar la mobilització social en vista de promoure canvis socials per fer evolucionar les actituds, les creences i les pràctiques negatives.

PRINCIPALS RESULTATS 2017

En l’apartat d’advocacia i sensibilització,

 • Més de 66 tècnics de nova incorporació (alcaldes, directors de departaments, sota-prefectes, caps escolars, de salut,…) formats en planificació i seguiment de l’accés als serveis socials per part de la població. Xarxa RENAPAC reactivada
 • Pendents de l’aprovació de l’aplicació de la llei de protecció de les poblacions autòctones per part del Govern que frena les actuacions.
 • Elaborat el nou pla 2018-2022, centrat en l’infant i els seus cicles de vida, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants i les dones, particularment de les poblacions autòctones.

En l’apartat de protecció,

 • Operatius 17 comitè de protecció a l’infant. Són un mecanisme comunitari d’alerta i de detecció precoç i permeten trobar solucions davant el risc de vulnerabilitat de l’infant. S’han identificat més de 1.450 casos i 650 han rebut suport (infants no declarats al registre civil, nadons abandonats, víctimes de violència sexual)
 • Declarats 699 recents nascuts i 685 (98%) han rebut l’acte de naixement. Tot i això el problema persisteix amb més de  782 infants identificats sense acta de naixement encara i per això, cal una millora de la coordinació entre els actors concernits.

En matèria d’educació (bantus i autòctons):

 • el 75.31% d’infants (69.28% noies) tenen accés a l’escola.
 • Amb una taxa d’admissió del 60.49% (58.65% noies
 • Amb una taxa de finalització del 93.75% (92.23% noies)
 • Només el 12.66% dels alumnes que han acabat el cicle de primària han obtingut una nota igual o superior a 10 punts en francès i matemàtiques.

En matèria d’educació dels infants autòctons (Sibiti i Zanaga)

 • Inscrits 1,152 alumnes (654 noies) aquest 2017.
 • Abans de l’inici del programa el 2013, a Sibiti només hi havia 69 infants autòctons inscrits.

En l’apartat de salut, la cobertura continua sent baixa:

 • 62 % de consulta prenatal (79% mitjana nacional)
 • 40% de vacunació Penta 3 (65 % a nivell nacional)
 • 28% de la vacuna del xarampió (65 % nacional);
 • 74% dels test VIH SIDA de dones embarassades rebudes en consulta prenatal.

Vist els resultats, es recomana reforçar l’accés als serveis de salut de proximitat i mòbils

Comments are closed.