Què preocupa als nostres adolescents? Els hi hem demanat la seva opinió en el Dia Mundial de la Infància

Temes que més els preocupen en general

 

Device Usage

Base: All (59)

%

  Base: All (59)

%

Fam 63%   Smartphone 61%
Terrorisme 61%   Laptop 49%
Violència contra infants 57%

Desktop 49%
Bullying 55%

 

29 42%
Conflictes I guerres 55%

 

Tablet 22%
Salut 46%

 

None of these 2%
Pobresa 43%

 

 

 
Educació de mala qualitat 41%

 

Media Usage  
Medi ambient (amenaces contra) 29%

 

Xarxes socials 64%
Tractament injust contra migrants i refugiats 29%

 

Televisió 59%

Mitjana

48%

 

Diaris 14%

 

 

 

Radio 10%
Temes que els preocupen si els afectessin personalment  

 

Revistes 3%
Bullying 46%

 

   
Fam 44%

 

 
Terrorisme 41%

Principals activitat for a de l’escola

Medi Ambient (amenaces contra) 41%

Jugar (joguines, jocs de traula, videojocs,…) 58%
Violència contra els infants 41%

Hobbies (esports, música, art, manualitats) 58%
Salut 41%

 

Esport 53%
Educació de poca qualitat 36%

 

Deures 51%
Pobresa 29%

 

Xarxes socials 39%
Tractament injust cap ainfants migrants i refugiats 29%

 

Televisió 37%
 

 

Jugar a l’exterior 27%
 

 

Llegir 10%

MItjana

38%

 

Cap dels anteriors 5%
Confiança en adults/liders mundials en que prenen les bones decisions per a la infància  

 

   
Yes 29%

 

   
No 71%

 

   
   

 

 

 
La teva opinió és  

 

   
No és escoltada 27%

 

   
No pot provocar el canvi 41%

   
Escoltada I pot ajudar al meu país 7%

   
Afecta el futur del món 5%      
NS/NC 20%

   
 

   
Sento que la meva opinió és apreciada per  

 

   
La meva familia 85%

 

 

 

Els meus amics 81%

 

Els meus professors 65%

 

 

Altres adults 40%

Persones a les xarxes socials 40%

 

Líders religiosos 15%

 

El meu govern 21%

 

Mitjana

50%

 

Comments are closed.