Coneix Unicef


QUI SOM

UNICEF Andorra és un dels 36 Comitès Nacionals que contribueixen al treball del Fons de les Nacions Unides per a la Infància. El nostre objectiu: garantir que es compleixin els drets dels infants a la salut, l’educació i la protecció arreu del món.

El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) és la principal organització internacional que treballa per promoure els drets de la infància i per canviar les condicions de vida de milions de nens i nenes. La seva tasca es basa en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el tractat de drets humans més ratificat del món.

QUE FA UNICEF

Treballem per conscienciar a la societat andorrana sobre els problemes que afecten a la infància, mobilitzar recursos per finançar els programes que duem a terme en més de 150 països en vies de desenvolupament i donar resposta a les emergències humanitàries que afecten als infants i a les famílies.

La nostra tasca als països en vies de desenvolupament és millorar les condicions de vida dels nens i de les nenes i garantir que els seus drets a la supervivència, l’educació de qualitat i la protecció enfront dels abusos es compleixin.

COM HO ACONSEGUIM

Ens financem gràcies a les contribucions voluntàries de persones i entitats, públiques i privades. A UNICEF, el control i avaluació de la gestió dels fons és rigorós i constant.

El 2012, la major part dels fons recaptats per UNICEF Andorra es van destinar a programes de cooperació i emergències en països en vies de desenvolupament i a programes de sensibilització a Andorra.

UNICEF INTERNACIONAL

UNICEF està present en més de 190 països, la qual cosa la converteix en l’organització capdavantera a nivell mundial dedicada a la defensa i protecció dels infants. La seva acció es desenvolupa a través de les seves oficines arreu del món.

  • Oficines sobre el terreny i oficines regionals: La seva funció és planificar i avaluar els programes de cooperació que desenvolupem en més de 150 països. Estan distribuïdes al llarg de 8 regions.
  • Seus: UNICEF té 6 seus a nivell mundial. A la seu de Nova York es dissenyen les polítiques globals a favor de la infància, a Florència es troba el Centre d’Investigacions de l’organització, i Copenhaguen és la seu del magatzem de subministraments.
  • Comitès Nacionals: Existeixen 36 Comitès Nacionals als països industrialitzats. UNICEF Andorra es un d’ells. La seva funció és donar suport a l’organització en la promoció de drets i la mobilització de recursos.

LA CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT

La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets. El treball d’UNICEF es guia, des de la seva aprovació per Nacions Unides, pel que dicta aquest tractat, ratificat per més de 190 països arreu del món.

La CDI conté 54 articles i es basa en quatre principis fonamentals: la no discriminació; l’interès superior de l’infant; el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament; i el respecte a les seves opinions.

LES CINC PRIORITATS D’UNICEF

Per a millorar les condicions de vida dels infants i garantir que tots els seus drets es compleixin, UNICEF treballa en cinc àrees clau, que centren la majoria de les seves estratègies, programes i accions:

Supervivència infantil

Si no es garanteix el dret a la supervivència de l’infant, no es pot garantir cap altre dret. Milions d’infants i mares perden la vida cada any per causes que es podrien evitar amb mesures senzilles i poc costoses. UNICEF treballa per millorar l’accés a serveis i béns bàsics com l’atenció prenatal i pediàtrica, la vacunació, l’accés a aigua potable o una alimentació adequada.

Educació

L’educacióés una poderosa eina per trencar el cercle de la pobresa. UNICEF treballa perquè el dret a l’educació sigui una realitat a tot el món. Els nostres programes d’educació advoquen per la reducció de les taxes escolars, la millora de les infraestructures i la formació del professorat.

Protecció enfront de l’abús i l’explotació

Protegir els nens i les nenes de la feina, el matrimoni, l’explotació sexual o els conflictes armats és un dels nostres grans reptes. La protecció és una cadena que implica les famílies, els educadors, els cossos de seguretat i molts altres agents i institucions. UNICEF treballa per millorar l’entorn protector que impedeix que els infants pateixin abusos i explotació.

El VIH i la SIDA en els nens i les nenes

El VIH i la SIDA també representa una amenaça per als infants. UNICEF aborda aquest problema a través de quatre accions clau: la prevenció de la transmissió del VIH de mare a fill i entre els joves, l’ampliació de l’atenció pediàtrica als nens i les nenes que viuen amb el virus, i la protecció i suport als orfes i afectats per aquesta malaltia.

Promoció de politiques i aliances a favor dels infants

UNICEF treballasempre en estreta col·laboració amb altres organitzacions de les Nacions Unides, amb els governs, amb ONG, institucions privades i la societat civil per aconseguir que les polítiques i accions en benefici de la infància tinguin el màxim abast i profunditat possibles.

UNICEF EN EMERGÈNCIES

Les emergències, que cada cop són més nombroses i complexes, desencadenen conseqüències devastadores per als infants, com el reclutament per part de les forces armades, la violència sexual i la pèrdua dels serveis bàsics de salut i educació.

La missió d’UNICEF durant una emergència és protegir els infants i garantir que es compleixen les normes internacionals que defensen els seus drets.

Coneix Unicef

QUI SOM UNICEF Andorra és un dels 36 Comitès Nacionals que contribueixen al treball del Fons de les Nacions Unides per a la Infància. El nostre objectiu: garantir que es compleixin els drets dels infants a la salut, l’educació i la protecció arreu del món. El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) és la principal […]