Unicef Andorra


El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF).

LA NOSTRA MISSIÓ

Aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals a la vegada que siguin considerats part integrant del progrés de la humanitat.

LA NOSTRA VISIÓ

UNICEF Andorra treballa per aconseguir canvis reals en la vida dels nens i transformar la societat a través d’una organització dinàmica, unida i eficient, formada per persones compromeses que s’esforcen cada dia com a defensors dels drets de la infància

LA NOSTRA ACTIVITAT

  • defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de la infància 
  • encoratjar al govern perquè els seus plans polítics, socials i econòmics donin prioritat a la infància
  • garantir que els drets de la infància es tinguin en compte en sectors més amplis de la societat donant a conèixer àmpliament la Convenció entre educadors i educadores, pares i mares, monitors i monitores, responsables del món de l’educació i d’altres àmbits socialsp
  • promoure la capacitat de participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten
  • promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral. 

COM ENS FINANCEM

UNICEF Andorra  obté els seus ingressos de contribucions voluntàries, tant del sector privat com de les Administracions Públiques.

D’aquests fons, la major part procedeix del sector privat: dels nostres socis, donants i empreses aliades.

El finançament del Fons de Nacions Unides per a la Infància prové dels seus donants tradicionals: governs, donants intergovernamentals, Comitès Nacionals com UNICEF Andorra, ONG, fons i fundacions, el sector privat, els individus i els acords interinstitucionals.

Unicef Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). LA NOSTRA MISSIÓ Aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i […]